Публичен документен регистър

На доставчика на квалифицирани електронни услуги
Инфонотари ЕАД

Вид документ Наименование Обозначение (OID) Версия Валидност Изтегляне
Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги InfoNotary Qualified CPS 1.3.6.1.4.1.22144.3 2.4 В сила от 02.06.2023 г. InfoNotaryQualifiedCPS_eIDAS_v2.4.bg.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис InfoNotary CP QESn 1.3.6.1.4.1.22144.3.1.1 и 1.3.6.1.4.1.22144.3.1.2 1.3 В сила от 19.03.2021 г. InfoNotary_CP_QES_n_bg_v1.3.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен печат InfoNotary Qualified Legal Person Seal CP - InfoNotary CP QESl 1.3.6.1.4.1.22144.3.2.1 2.2 В сила от 19.03.2021 г. InfoNotary_CP_QES_l_bg_v2.2.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт InfoNotary Qualified Validated Domain CP - InfoNotary CP QVD 1.3.6.1.4.1.22144.3.3.1 2.2 В сила от 02.06.2023 г. InfoNotary_CP_QVD_bg_v2.2.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирани услуги за удостоверяване на време InfoNotary Qualified TimeStamping Service CP - InfoNotary Q TSA 1.3.6.1.4.1.22144.3.4.1 1.3 В сила от 02.06.2023 г. InfoNotary_CP_QTS_bg_v1.3.pdf
Политика за предоставяне на услуга за квалифицирано валидиране на квалифицирани електронни подписи и квалифицирани електронни печати InfoNotary Qualified Validation Service (IQVS) - InfoNotary CP QVS 1.3.6.1.4.1.22144.3.5.2 1.1 В сила от 02.06.2023 г. InfoNotary_CP_QValidaton_bg_v1.1.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис InfoNotary Qualified Certificate for Natural Person AESignature - InfoNotary CP-QAESign 1.3.6.1.4.1.22144.3.6.1 и 1.3.6.1.4.1.22144.3.6.2 1.1 В сила от 14.10.2019 г. InfoNotary_CP_AES_n_bg_v1.1.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен печат InfoNotary Qualified Certificate for Legal Person AESeal - InfoNotary CP-QAESeal 1.3.6.1.4.1.22144.3.7.1 и 1.3.6.1.4.1.22144.3.7.2 1.1 В сила от 14.10.2019 г. InfoNotary_CP_AES_l_bg_v1.1.pdf
Тарифа за предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги Tariff, the Tariff - 1.1 В сила от 01.12.2018 г. InfoNotary_QTS_Tariff_bg.pdf
Изявление за инфраструктурата на публичния ключ (PKI disclosure statement) InfoNotary PKI disclosure statement - 2.3 В сила от 02.06.2023 г. InfoNotary_PDS_bg_v2.3.pdf
Договор за предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги InfoNotary TSP Agreement - 2.0 В сила от 09.03.2020 г. InfoNotary_Agreement_QTS_V2.0.pdf
Политика за поверителност и защита на личните данни InfoNotary Privacy Policy - 1.1 В сила от 02.06.2023 г. InfoNotary_Privacy Policy.pdf
Document type Document name OID Version Valid from Download
Certification Practice Statement for Qualified Certification Services InfoNotary Qualified CPS 1.3.6.1.4.1.22144.3 2.4 02.06.2023 InfoNotaryQualifiedCPS_eIDAS_v2.4.en.pdf
Policy for Providing Qualified Certification Services for Qualified Electronic Signature InfoNotary CP QESn 1.3.6.1.4.1.22144.3.1.1 and 1.3.6.1.4.1.22144.3.1.2 1.3 19.03.2021 InfoNotary_CP_QES_n_en_v1.3.pdf
Policy for Providing Qualified Certification Services for Qualified Electronic Seal InfoNotary Qualified Legal Person Seal CP - InfoNotary CP QESl 1.3.6.1.4.1.22144.3.2.1 2.2 19.03.2021 InfoNotary_CP_QES_l_en_v2.2.pdf
Policy for providing Qualified Certification Services for Website Authentication Certificate InfoNotary Qualified Validated Domain CP - InfoNotary CP QVD 1.3.6.1.4.1.22144.3.3.1 2.2 02.06.2023 InfoNotary_CP_QVD_en_v2.2.pdf
Policy for providing Qualified Time Stamp Services InfoNotary Qualified TimeStamping Service CP - InfoNotary Q TSA 1.3.6.1.4.1.22144.3.4.1 1.3 02.06.2023 InfoNotary_CP_QTS_en_v1.3.pdf
Policy for providing Qualified Validation Service of qualified electronic signatures and qualified electronic seals InfoNotary Qualified Validation Service (IQVS) - InfoNotary CP QVS 1.3.6.1.4.1.22144.3.5.2 1.1 02.06.2023 InfoNotary_CP_QValidaton_en_v1.1.pdf
Tariff for Providing Qualified Certification Services Tariff, the Tariff - 1.1 01.12.2018 InfoNotary_QTS_Tariff_V1.1_en.pdf
Public key infrastructure statement (PKI disclosure statement) InfoNotary PKI disclosure statement - 2.2 01.07.2021 InfoNotary_PDS_en_2.2.pdf
Qualified Certification Services Agreement InfoNotary TSP Agreement - 2.0 09.03.2020 InfoNotary_Agreement_QTS_en_V2.0.pdf
Infonotary Privacy Policy InfoNotary Privacy Policy - 1.1 02.06.2023 Infonotary Privacy Policy en.pdf
Актуална версия Архив 4 Архив 3 Архив 2 Архив 1