Публичен документен регистър

На доставчика на квалифицирани електронни услуги
Инфонотари ЕАД

Вид документ Наименование Обозначение (OID) Версия Валидност Изтегляне
Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги InfoNotary Qualified CPS 1.3.6.1.4.1.22144.3 1.0 В сила от 01.06.2017 г. InfoNotaryQualifiedCPS_eIDAS_bg.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис InfoNotary CP QESn 1.3.6.1.4.1.22144.3.1.1 и 1.3.6.1.4.1.22144.3.1.2 1.0 В сила от 01.06.2017 г. InfoNotary_CP_QES_n_bg.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен печат InfoNotary Qualified Legal Person Seal CP - InfoNotary CP QESl 1.3.6.1.4.1.22144.3.2.1 1.0 В сила от 01.06.2017 г. InfoNotary_CP_QES_l_bg.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт InfoNotary Qualified Validated Domain CP - InfoNotary CP QVD 1.3.6.1.4.1.22144.3.3.1 1.0 В сила от 01.06.2017 г. InfoNotary_CP_QVD_bg.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирани услуги за удостоверяване на време InfoNotary Qualified TimeStamping Service CP - InfoNotary Q TSA 1.3.6.1.4.1.22144.3.4.1 1.0 В сила от 01.06.2017 г. InfoNotary_CP_QTS_bg.pdf
Тарифа за предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги Tariff, the Tariff - 1.1 В сила от 01.12.2018 г. InfoNotary_QTS_Tariff_bg.pdf
Изявление за инфраструктурата на публичния ключ (PKI disclosure statement) InfoNotary PKI disclosure statement - 1.0 В сила от 01.06.2017 г. InfoNotary_PDS_bg.pdf
Договор за предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги InfoNotary TSP Agreement - 1.0 В сила от 01.06.2017 г. InfoNotaryTSP_Agreement.pdf
Декларация за поверителност и защита на личните данни InfoNotary Private Data - 1.0 В сила от 25.05.2018 г. InfoNotary_Private_Data.pdf
Document type Document name OID Version Valid from Download
Certification Practice Statement for Qualified Certification Services InfoNotary Qualified CPS 1.3.6.1.4.1.22144.3 1.0 01.06.2017 InfoNotaryQualifiedCPS_eIDAS_en.pdf
Policy for Providing Qualified Certification Services for Qualified Electronic Signature InfoNotary CP QESn 1.3.6.1.4.1.22144.3.1.1 and 1.3.6.1.4.1.22144.3.1.2 1.0 01.06.2017 InfoNotary_CP_QES_n_en.pdf
Policy for Providing Qualified Certification Services for Qualified Electronic Seal InfoNotary Qualified Legal Person Seal CP - InfoNotary CP QESl 1.3.6.1.4.1.22144.3.2.1 1.0 01.06.2017 InfoNotary_CP_QES_l_en.pdf
Policy for providing Qualified Certification Services for Website Authentication Certificate InfoNotary Qualified Validated Domain CP - InfoNotary CP QVD 1.3.6.1.4.1.22144.3.3.1 1.0 01.06.2017 InfoNotary_CP_QVD_en.pdf
Policy for providing Qualified Time Stamp Services InfoNotary Qualified TimeStamping Service CP - InfoNotary Q TSA 1.3.6.1.4.1.22144.3.4.1 1.0 01.06.2017 InfoNotary_CP_QTS_en.pdf
Tariff for Providing Qualified Certification Services Tariff, the Tariff - 1.1 01.12.2018 InfoNotary_QTS_Tariff_V1.1_en.pdf
Public key infrastructure statement (PKI disclosure statement) InfoNotary PKI disclosure statement - 1.0 01.06.2017 InfoNotary_PDS_en.pdf
Qualified Certification Services Agreement InfoNotary TSP Agreement - 1.0 01.06.2017 InfoNotaryTSP_Agreement_en.pdf
InfoNotary Private Data Policy InfoNotary Private Data - 1.0 25.05.2018 InfoNotary_Private_Data.pdf
Вид документ Наименование Обозначение (OID) Версия Валидност Изтегляне
Наръчник за потребителя на удостоверителни услуги за квалифициран електронен подпис InfoNotary qCPS 1.3.6.1.4.1.22144.1 1.1 В сила от 15.01.2014 г. до 07.01.2018 г. PDF- 2,2 MB
Наръчник за потребителя на удостоверителни услуги за квалифициран електронен подпис InfoNotary qCPS 1.3.6.1.4.1.22144.1 1.0 В сила от 26.07.2013 г. PDF- 2,2 MB
Наръчник за потребителя на удостоверителни услуги за квалифициран електронен подпис InfoNotary qCPS 1.3.6.1.4.1.22144.1 1.0 В сила от 19.12.2005 г. PDF- 1,8 MB
Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице i-Notary Personal Q Sign Certificate CP 1.3.6.1.4.1.22144.1.1.1.1 1.0 В сила от 26.07.2013 г. до 07.01.2018 г. PDF- 516 Kb
Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице със защита на личните данни i-Notary Personal Q Sign Certificate – Privacy Enforced CP 1.3.6.1.4.1.22144.1.1.1.3 1.1 В сила от 15.01.2014 г. до 07.01.2018 г. PDF- 416 Kb
Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице със защита на личните данни i-Notary Personal Q Sign Certificate – Privacy Enforced CP 1.3.6.1.4.1.22144.1.1.1.3 1.0 В сила от 26.07.2013 г. PDF- 477 Kb
Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на юридическо лице i-Notary Company Q Sign Certificate CP 1.3.6.1.4.1.22144.1.1.2.1 1.0 В сила от 26.07.2013 г. PDF- 523 Kb
Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на юридическо лице със защита на личните данни i-Notary Company Q Sign – Privacy Enforced CP 1.3.6.1.4.1.22144.1.1.2.3 1.1 В сила от 15.01.2014 г. до 07.01.2018 г. PDF- 434 Kb
Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на юридическо лице със защита на личните данни i-Notary Company Q Sign – Privacy Enforced CP 1.3.6.1.4.1.22144.1.1.2.3 1.0 В сила от 26.07.2013 г. PDF- 524 Kb