П У Б Л И Ч Е Н  Д О К У М Е Н Т Е Н  Р Е Г И С Т Ъ Р

 

НА ДОСТАВЧИКА НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ

 

ИНФОНОТАРИ ЕАД

 

 

 

 

 

 

Вид документ

Наименование

Обозначение (OID)

Версия

Валидност

Изтегляне

Наръчник за потребителя на удостоверителни услуги за квалифициран електронен подпис

InfoNotary qCPS

1.3.6.1.4.1.22144.1

1.1

В сила от 15.01.2014 г.

PDF- 2,2 MB

Наръчник за потребителя на удостоверителни услуги за квалифициран електронен подпис

InfoNotary qCPS

1.3.6.1.4.1.22144.1

1.0

В сила от 26.07.2013 г.

PDF- 2,2 MB

Наръчник за потребителя на удостоверителни услуги за квалифициран електронен подпис

InfoNotary qCPS

1.3.6.1.4.1.22144.1

1.0

В сила от 19.12.2005 г.

PDF- 1,8 MB

Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице

i-Notary Personal Q Sign Certificate CP

1.3.6.1.4.1.22144.1.1.1.1

1.0

В сила от 26.07.2013 г.

PDF- 516 Kb

Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице със защита на личните данни

i-Notary Personal Q Sign Certificate – Privacy Enforced CP

1.3.6.1.4.1.22144.1.1.1.3

1.1

В сила от 15.01.2014 г.

PDF- 416 Kb

Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице със защита на личните данни

i-Notary Personal Q Sign Certificate – Privacy Enforced CP

1.3.6.1.4.1.22144.1.1.1.3

1.0

В сила от 26.07.2013 г.

PDF- 477 Kb

Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на юридическо лице

i-Notary Company Q Sign Certificate CP

1.3.6.1.4.1.22144.1.1.2.1

1.0

В сила от 26.07.2013 г.

PDF- 523 Kb

Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на юридическо лице със защита на личните данни

i-Notary Company Q Sign – Privacy Enforced CP

1.3.6.1.4.1.22144.1.1.2.3

1.1

В сила от 15.01.2014 г.

PDF- 434 Kb

Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на юридическо лице със защита на личните данни

i-Notary Company Q Sign – Privacy Enforced CP

1.3.6.1.4.1.22144.1.1.2.3

1.0

В сила от 26.07.2013 г.

PDF- 524 Kb