Публичен документен регистър - Архив

На доставчика на квалифицирани електронни услуги
Инфонотари ЕАД

Вид документ Наименование Обозначение (OID) Версия Валидност Изтегляне
Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги InfoNotary Qualified CPS 1.3.6.1.4.1.22144.3 2.0 В сила от 09.07.2019 г. InfoNotaryQualifiedCPS_eIDAS_v2.0.bg.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис InfoNotary CP QESn 1.3.6.1.4.1.22144.3.1.1 и 1.3.6.1.4.1.22144.3.1.2 1.1 В сила от 09.07.2019 г. InfoNotary_CP_QES_n_bg_v1.1.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен печат InfoNotary Qualified Legal Person Seal CP - InfoNotary CP QESl 1.3.6.1.4.1.22144.3.2.1 2.0 В сила от 09.07.2019 г. InfoNotary_CP_QES_l_bg_v2.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт InfoNotary Qualified Validated Domain CP - InfoNotary CP QVD 1.3.6.1.4.1.22144.3.3.1 2.0 В сила от 09.07.2019 г. InfoNotary_CP_QVD_bg_v2.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирани услуги за удостоверяване на време InfoNotary Qualified TimeStamping Service CP - InfoNotary Q TSA 1.3.6.1.4.1.22144.3.4.1 1.1 В сила от 09.07.2019 г. InfoNotary_CP_QTS_bg_v1.1.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис InfoNotary Qualified Certificate for Natural Person AESignature - InfoNotary CP-QAESign 1.3.6.1.4.1.22144.3.6.1 и 1.3.6.1.4.1.22144.3.6.2 1.0 В сила от 09.07.2019 г. InfoNotary_CP_AES_n_bg_v1.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен печат InfoNotary Qualified Certificate for Legal Person AESeal - InfoNotary CP-QAESeal 1.3.6.1.4.1.22144.3.7.1 и 1.3.6.1.4.1.22144.3.7.2 1.0 В сила от 09.07.2019 г. InfoNotary_CP_AES_l_bg_v1.pdf
Тарифа за предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги Tariff, the Tariff - 1.1 В сила от 01.12.2018 г. InfoNotary_QTS_Tariff_bg.pdf
Изявление за инфраструктурата на публичния ключ (PKI disclosure statement) InfoNotary PKI disclosure statement - 2.0 В сила от 09.07.2019 г. InfoNotary_PDS_bg_v2.0.pdf
Договор за предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги InfoNotary TSP Agreement - 1.0 В сила от 01.06.2017 г. InfoNotaryTSP_Agreement.pdf
Декларация за поверителност и защита на личните данни InfoNotary Private Data - 1.0 В сила от 25.05.2018 г. InfoNotary_Private_Data.pdf
Document type Document name OID Version Valid from Download
Certification Practice Statement for Qualified Certification Services InfoNotary Qualified CPS 1.3.6.1.4.1.22144.3 2.0 09.07.2019 InfoNotaryQualifiedCPS_eIDAS_v2.0.en.pdf
Policy for Providing Qualified Certification Services for Qualified Electronic Signature InfoNotary CP QESn 1.3.6.1.4.1.22144.3.1.1 and 1.3.6.1.4.1.22144.3.1.2 1.1 09.07.2019 InfoNotary_CP_QES_n_en_v1.1.pdf
Policy for Providing Qualified Certification Services for Qualified Electronic Seal InfoNotary Qualified Legal Person Seal CP - InfoNotary CP QESl 1.3.6.1.4.1.22144.3.2.1 2.0 09.07.2019 InfoNotary_CP_QES_l_en_v2.pdf
Policy for providing Qualified Certification Services for Website Authentication Certificate InfoNotary Qualified Validated Domain CP - InfoNotary CP QVD 1.3.6.1.4.1.22144.3.3.1 2.0 09.07.2019 InfoNotary_CP_QVD_en_v2.pdf
Policy for providing Qualified Time Stamp Services InfoNotary Qualified TimeStamping Service CP - InfoNotary Q TSA 1.3.6.1.4.1.22144.3.4.1 1.1 09.07.2019 InfoNotary_CP_QTS_en_v1.1.pdf
Tariff for Providing Qualified Certification Services Tariff, the Tariff - 1.1 01.12.2018 InfoNotary_QTS_Tariff_V1.1_en.pdf
Public key infrastructure statement (PKI disclosure statement) InfoNotary PKI disclosure statement - 2.0 09.07.2019 InfoNotary_PDS_en_2.0.pdf
Qualified Certification Services Agreement InfoNotary TSP Agreement - 1.0 01.06.2017 InfoNotaryTSP_Agreement_en.pdf
InfoNotary Private Data Policy InfoNotary Private Data - 1.0 25.05.2018 InfoNotary_Private_Data.pdf
Вид документ Наименование Обозначение (OID) Версия Валидност Изтегляне
Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги InfoNotary Qualified CPS 1.3.6.1.4.1.22144.3 1.0 В сила от 01.06.2017 г. InfoNotaryQualifiedCPS_eIDAS_bg.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис InfoNotary CP QESn 1.3.6.1.4.1.22144.3.1.1 и 1.3.6.1.4.1.22144.3.1.2 1.0 В сила от 01.06.2017 г. InfoNotary_CP_QES_n_bg.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен печат InfoNotary Qualified Legal Person Seal CP - InfoNotary CP QESl 1.3.6.1.4.1.22144.3.2.1 1.0 В сила от 01.06.2017 г. InfoNotary_CP_QES_l_bg.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт InfoNotary Qualified Validated Domain CP - InfoNotary CP QVD 1.3.6.1.4.1.22144.3.3.1 1.0 В сила от 01.06.2017 г. InfoNotary_CP_QVD_bg.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирани услуги за удостоверяване на време InfoNotary Qualified TimeStamping Service CP - InfoNotary Q TSA 1.3.6.1.4.1.22144.3.4.1 1.0 В сила от 01.06.2017 г. InfoNotary_CP_QTS_bg.pdf
Тарифа за предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги Tariff, the Tariff - 1.1 В сила от 01.12.2018 г. InfoNotary_QTS_Tariff_bg.pdf
Изявление за инфраструктурата на публичния ключ (PKI disclosure statement) InfoNotary PKI disclosure statement - 1.0 В сила от 01.06.2017 г. InfoNotary_PDS_bg.pdf
Договор за предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги InfoNotary TSP Agreement - 1.0 В сила от 01.06.2017 г. InfoNotaryTSP_Agreement.pdf
Декларация за поверителност и защита на личните данни InfoNotary Private Data - 1.0 В сила от 25.05.2018 г. InfoNotary_Private_Data.pdf
Document type Document name OID Version Valid from Download
Certification Practice Statement for Qualified Certification Services InfoNotary Qualified CPS 1.3.6.1.4.1.22144.3 1.0 01.06.2017 InfoNotaryQualifiedCPS_eIDAS_en.pdf
Policy for Providing Qualified Certification Services for Qualified Electronic Signature InfoNotary CP QESn 1.3.6.1.4.1.22144.3.1.1 and 1.3.6.1.4.1.22144.3.1.2 1.0 01.06.2017 InfoNotary_CP_QES_n_en.pdf
Policy for Providing Qualified Certification Services for Qualified Electronic Seal InfoNotary Qualified Legal Person Seal CP - InfoNotary CP QESl 1.3.6.1.4.1.22144.3.2.1 1.0 01.06.2017 InfoNotary_CP_QES_l_en.pdf
Policy for providing Qualified Certification Services for Website Authentication Certificate InfoNotary Qualified Validated Domain CP - InfoNotary CP QVD 1.3.6.1.4.1.22144.3.3.1 1.0 01.06.2017 InfoNotary_CP_QVD_en.pdf
Policy for providing Qualified Time Stamp Services InfoNotary Qualified TimeStamping Service CP - InfoNotary Q TSA 1.3.6.1.4.1.22144.3.4.1 1.0 01.06.2017 InfoNotary_CP_QTS_en.pdf
Tariff for Providing Qualified Certification Services Tariff, the Tariff - 1.1 01.12.2018 InfoNotary_QTS_Tariff_V1.1_en.pdf
Public key infrastructure statement (PKI disclosure statement) InfoNotary PKI disclosure statement - 1.0 01.06.2017 InfoNotary_PDS_en.pdf
Qualified Certification Services Agreement InfoNotary TSP Agreement - 1.0 01.06.2017 InfoNotaryTSP_Agreement_en.pdf
InfoNotary Private Data Policy InfoNotary Private Data - 1.0 25.05.2018 InfoNotary_Private_Data.pdf
Вид документ Наименование Обозначение (OID) Версия Валидност Изтегляне
Наръчник за потребителя на удостоверителни услуги за квалифициран електронен подпис InfoNotary qCPS 1.3.6.1.4.1.22144.1 1.1 В сила от 15.01.2014 г. до 07.01.2018 г. PDF- 2,2 MB
Наръчник за потребителя на удостоверителни услуги за квалифициран електронен подпис InfoNotary qCPS 1.3.6.1.4.1.22144.1 1.0 В сила от 26.07.2013 г. PDF- 2,2 MB
Наръчник за потребителя на удостоверителни услуги за квалифициран електронен подпис InfoNotary qCPS 1.3.6.1.4.1.22144.1 1.0 В сила от 19.12.2005 г. PDF- 1,8 MB
Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице i-Notary Personal Q Sign Certificate CP 1.3.6.1.4.1.22144.1.1.1.1 1.0 В сила от 26.07.2013 г. до 07.01.2018 г. PDF- 516 Kb
Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице със защита на личните данни i-Notary Personal Q Sign Certificate – Privacy Enforced CP 1.3.6.1.4.1.22144.1.1.1.3 1.1 В сила от 15.01.2014 г. до 07.01.2018 г. PDF- 416 Kb
Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице със защита на личните данни i-Notary Personal Q Sign Certificate – Privacy Enforced CP 1.3.6.1.4.1.22144.1.1.1.3 1.0 В сила от 26.07.2013 г. PDF- 477 Kb
Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на юридическо лице i-Notary Company Q Sign Certificate CP 1.3.6.1.4.1.22144.1.1.2.1 1.0 В сила от 26.07.2013 г. PDF- 523 Kb
Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на юридическо лице със защита на личните данни i-Notary Company Q Sign – Privacy Enforced CP 1.3.6.1.4.1.22144.1.1.2.3 1.1 В сила от 15.01.2014 г. до 07.01.2018 г. PDF- 434 Kb
Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на юридическо лице със защита на личните данни i-Notary Company Q Sign – Privacy Enforced CP 1.3.6.1.4.1.22144.1.1.2.3 1.0 В сила от 26.07.2013 г. PDF- 524 Kb